Zatvori

Korišćenje kolačića i prikupljanje podataka korisnika
Korišćenjem ovog sajta vi prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačića koji se postvaljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešenja svih ili nekih kolačića. Na ovom sajtu mogu da se prikupljaju i podaci korisnika na kontakt formi. Pomenute podatke korisnik sajta ostavlja dobrovoljno u formularu i to se smatra saglasnošću da se ti podaci koriste u svrhu kontakta, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa predstavnicima firme. Garantujemo da podatke prikupljene na taj način koristimo interno bez ustupanja trećim licima.


Todorović d.o.o. u svom proizvodnom programu ima sve vrste protivpožarnih aparata, punjenih pod stalnim pritiskom za automobile i kamione, industrijske hale, benzinske pumpe, tržne centre, poslovni i stambeni prostor.
Naši aparati su punjeni prahom, vodom, CO2 ili ekološkim gasom. Boce protivpožarnih aparata koje proizvodimo su od 1kg do 100kg i svi proizvodi poseduju sertifikate i ateste.

Pored protivpožarnih aparata u ponudi naše firme su automatski protivpožarni sistemi, hidrantski ormari, metalni kancelarijski nameštaj i znakovi zaštite, obaveze, upozorenja.


Zašto naši proizvodi?

  • Posedujemo sertifikate
  • Dugogodišnje iskustvo
  • Atesti i sertifikati
  • Ozbiljni klijenti
  • Pouzdana oprema

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2019 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX