Vaše sugestije i komentari su uvek dobrodošli kako bismo unapredili naše usluge i web sajt. Očekujemo od Vas da nam se javite. Kako biste nas kontaktirali, molimo Vas da koristite ovaj formular, a neko od naših zaposlenih će Vam odgovoriti u najkraćem rokuFabrika Kragujevac    

Industrijska 7
Telefon. +381 (34) 335 851, 335 852
Telefon. +381 (34) 335 853
Fax. +381 (34) 335 854
Mob. +381 (62) 604 950

Radno vreme: 7:00 - 15:00
e-mail: office@todorovicdoo.com

Poslovna jedinica Beograd    

Pere Velimirovića br 2
11090 Beograd (Rakovica)
Telefon. +381 (11) 25 20 183
Fax. +381 (11) 25 44 149
Mob. +381 (62) 604 956

Radno vreme: 8:00 - 16:00
e-mail: office-bg@todorovicdoo.com

Poslovna jedinica Novi Sad    

Venizelosova 18
21000 Novi Sad (Podbara)
Telefon./Fax. +381 (21) 633 23 99
Mob. +381 (62) 604 958


Radno vreme: 8:00 - 16:00
e-mail: office-ns@todorovicdoo.com

Podatke na ovoj kontakt formi korisnik sajta ostavlja dobrovoljno i to se smatra saglasnošću da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima u nasoj firmi. Garantujemo da podatke prikupljene na taj način koristimo interno bez ustupanja trećim licima.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2024 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX