Sertifikati

         Do sada dostignuta pouzdanost i kvalitet izrade imaju za posledicu svakodnevno povećanje potražnje i proširivanje tržišta. U želji da zadovoljimo sve potrebe naših klijenata i da povećamo njihovu bezbednost, neprestano radimo na usavršavanju naših proizvoda. Posedujemo ISO 9001 sertifikate za sve proizvode, kao i prvi EN sertifikat za srpskog proizvođača najtraženijih PP aparata što dokazuje da je njihov kvalitet izuzetan i da se mogu nesmetano izvoziti na evropsko tržište. Svi aparati poseduju CE sertifikat.

Sertifikati

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2024 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX