• Protivpožarni aparati
VODA je jedno od sredstava koje se vrlo često upotrebljava za gašenje požara. Ona gasi prvenstveno hlađenjem, pošto u odnosu na sve ostale poznate supstance ima najveću specifičnu toplotu. Vatrogasni aparati sa vodom su namenjeni isključivo za gašenje požara A klase. Pogodni su za korišćenje u industriji drveta, tekstila i papira. Boce aparata su napravljene od nerđajućeg čelika dugog veka trajanja.
Izrađuju se prema standardu SRPS.Z.C2.060.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2024 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX