Protivpožarni aparati koje proizvodi Todorović d.o.o. mogu biti punjeni prahom pod stalnim pritiskom za automobile i kamione mase 1kg, 2kg, 3kg. Aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže su mase od 6kg, 9kg, 25kg, 50kg i 100kg. PP aparati iz CO2 programa su masa 5kg, 10kg, 30kg i 60kg. U ponudi su i automatski aparati, kao i stabilni sistemi i plafonjere.

 • Za šta mi je potreban protivpožarni aparat?

  Posedovanje protivpožarnog aparata u domaćinstvu je korisno u slučaju izbijanja manjeg požara kako bi se sprečilo uništenje lične imovine. Društvene i privatne firme i organizacije su prema zakonu o zaštiti od požara obavezne da poseduju aparate za gašenje požara. Preuzmite zakon o zaštiti od požara

 • Koja je Vaša preporuka za protivpožarni aparat za domaćinstvo?

  Najkorisniji i najuniverzalniji protivpožarni aparat za domaćinstvo je aparat punjen prahom mase 10kg

 • Gde mogu da kupim prtotivpožarni aparat firme Todorović d.o.o. ?

  Na strani kontakti možete da vidite lokacije naših poslovnih jedinica i fabrike. Na istoj strani su i brojevi telefona na koje možete da nas kontaktirate.

 • Da li bih znao sam da rukujem protivpožarnim aparatom?

  Rukovanje protivpožarnim aparatom je jednostavno. U zavisnosti od tipa protivpožarnog aparata postoje i uputstva za rukovanje njima. Za najprodavanije tipove PP aparata za domaćinstvo dovoljno je da izvučete zaštitnu iglu i da pritisnete ručicu za puštanje praha iz boce. Više o korišćenju naših PP aparata pogledajte na linku edukacija o protivpožarnim aparatima

 • Kolika je cena protivpožarnih aparata i protivpožarnih sistema?

  Cena protivpožarnih aparata zavisi od vrste protivpožarnog aparata ili sistema protivpožarne zaštite koji se projektuje. U poređenju sa osiguranjem objekta od požara ili pak cene štete koju čak i mali požar može da prouzrokuje, investiranje u protivpožarne aparate i protivpožarne sisteme se isplati.

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2024 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX