• Protivpožarni aparati
Ručni prevozni protivpožarni aparat namenjen je za gašenje početnih požara B i C , kao i požara na električnim instalacijama do 1000 volti sa rastojanja od najmanje 1 m. Boce aparata su bešavne i plastificirane poliesterskim smolama, što ih čini otpornim na vremenske uslove. Aparat se može upotrebljavati za gašenje požara u javnim zgradama, industrijskim halama i na mestima gde je požar zahvatio i električne instalacije. Temperaturno područje primene je od -30 ºC do +60 ºC. Aparat poseduje domaći sertifikat SRPS Z.C2.140

Slični proizvodi

Do sada smo instalirali opremu u Srbiji u objektima različitih namena. Naš protivpožarni aparat, hidrantska oprema, hidrantski ormar i brojni znaci zaštite, opasnosti i obaveštenja je sastavni deo zaštitne opreme velikog broja renomiranih firmi i preduzeća kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Pouzdanost u radu i visok kvalitet, kao i garancija kvaliteta i atesti su odlična preporuka da sarađujete sa nama.

© 2007 - 2022 Todorović d.o.o. Sva prava zadržana. Sajt je izradio TIMONIX