Automatski aparati


Automatski protiv požarni aparati opremljeni su "Sprinkler" ventilima u temperaturnom području 68, 79, 93 i 1410C. Moguċe ih je puniti prahom ili gasom NAF P-IV EKO GAS (zamena za "Halon 1211").

 • Tip artiklaSPA2
 • Sifra artiklaSPA000002
 • PrahABC
 • d200
 • h200
 • Tip artiklaSPA6
 • Sifra artiklaSPA000006
 • PrahABC
 • d250
 • h400
 • Tip artiklaSPA9
 • Sifra artiklaSPA000009
 • PrahABC
 • d250
 • h450
 • Tip artiklaSPA12
 • Sifra artiklaSPA000012
 • PrahABC
 • d300
 • h450
 • Tip artiklaSA6
 • Sifra artiklaSA0000006
 • Masa (kg)9.1
 • Kol. punjenja (kg)6
 • Tip prahaABCE
 • Radni pritisak12-14
 • Vreme pražnj. (sec)13
 • Prečnik posude (mm)165
 • Ukupna visina (mm)455
 • Tip artiklaSA9
 • Sifra artiklaSA0000009
 • Masa (kg)12.5
 • Kol. punjenja (kg)9
 • Tip prahaABCE
 • Radni pritisak12-14
 • Vreme pražnj. (sec)20
 • Prečnik posude (mm)175
 • Ukupna visina (mm)540

Aparat za gasenje pozara sa topljivim crevom

Aparat za gasenje pozara sa topljivim crevom